NABÍZÍME REKLAMNÍ PLOCHY NA NAŠICH VOZIDLECH

Sanita Kaňka

Dopravní zdravotní služba Libor Kaňka. je nestátní zdravotnické zařízení, které nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu zabezpečuje dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. 

Dopravní zdravotní služba Libor Kaňka byla založena v roce 1993 jako první nestátní dopravní zdravotní služba v našem okrese.

Jsme členem Asociace nestátních dopravních zdravotních služeb ČR.

Po celou dobu svého působení má uzavřeny Smlouvy o přepravě pacientů se všemi zdravotními pojišťovnami.

Pacienti, kteří jsou pojištěnci, přepravu neplatí. V opačném případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si stejnou profesionální službu objednat sám jako samoplátce (kilometrová sazba je v tomto případě nižší než u taxislužby).

Doprava je zajišťována prostřednictvím vybaveného dispečinku, kvalifikovanými řidiči - zdravotníky, jak v rámci České republiky, tak i po celé Evropě.
Naše sanitní vozy jsou vybaveny v souladu s platnou vyhláškou o provozování DRNR a napojeny na dispečink pomocí vysílaček, mobilních telefonů a GPS.

Bezpečnost a právní ochranu klientů zajišťuje pojištění činnosti u Uniqua pojišťovna a.s.

Věříme, že kvalitními službami, a to je naší hlavní prioritou, přispíváme ke spokojenosti našich klientů, resp. jim pomáháme překonat momentální nedobrou životní situaci.