Sanita Kaňka

Dopravní zdravotní služba Libor Kaňka. je nestátní zdravotnické zařízení, které nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu zabezpečuje dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče.
Dopravní zdravotní služba Libor Kaňka byla založena v roce 1993 jako první nestátní dopravní zdravotní služba v našem okrese.
Jsme členem Asociace nestátních dopravních zdravotních služeb ČR.
Po celou dobu svého působení má uzavřeny Smlouvy o přepravě pacientů se všemi zdravotními pojišťovnami.
Pacienti, kteří jsou pojištěnci, přepravu neplatí. V opačném případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si stejnou profesionální službu objednat sám jako samoplátce (kilometrová sazba je v tomto případě nižší než u taxislužby).
Doprava je zajišťována prostřednictvím vybaveného dispečinku, kvalifikovanými řidiči - zdravotníky, jak v rámci České republiky, tak i po celé Evropě.
Naše sanitní vozy jsou vybaveny v souladu s platnou vyhláškou o provozování DRNR a napojeny na dispečink pomocí vysílaček, mobilních telefonů a GPS.
Bezpečnost a právní ochranu klientů zajišťuje pojištění činnosti u Uniqua pojišťovna a.s.
Věříme, že kvalitními službami, a to je naší hlavní prioritou, přispíváme ke spokojenosti našich klientů, resp. jim pomáháme překonat momentální nedobrou životní situaci.

Služby

Současným vozovým parkem, předpisově vybavených sanitních vozů, přepravujeme měsíčně okolo 1 000 pacientů.
Bezpečnost dopravy a odborný dohled nad pacienty je garantován nejen profesně vyškolenými řidiči zdravotníky, ale také neustálým spojením dispečinku s každým sanitním vozem jak prostřednictvím vysílačky či mobilu, tak vizuálním kontaktem přes GPS.
Pro své dominantní postavení v rámci okresu a poskytovaný rozsah služeb se Převozová služba Sanita Kaňka stala přirozeným partnerem Městské nemocnice Litoměřice, CSP Litoměřice a sekundární součástí Integrovaného záchranného systému Ústeckého  kraje.
Nejširší veřejnosti a zdravotnickým zařízením poskytujeme tyto služby:
Dopravu raněných, nemocných a rodiček do a ze zdravotnických zařízení, pojištěnců i samoplátců, dopravu zdravotnického materiálu ...
Přepravu samoplátců – služba je poskytována pacientům-občanům, kterým nevznikl nárok na hrazenou přepravu (viz objednávky přepravy)
Asistenční služby – na různých sportovních, kulturních a jiných akcích
Převozy do zahraničí a ze zahraničí

Galerie